ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

สถานที่ตั้งชั่วคราว (ปัจจุบัน) ชั้น 7 อาคาร 6 (อาคารเรียนรวม 9 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ 0-44815111 ต่อ 6700 – 6701

facebook คณะครุศาสตร์

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ