ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ปฏิทินการดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ(แก้ไข)

http://education.cpru.ac.th/2017/wp-content/uploads/202 … Read more