งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2562

*** ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) นำใบสมัครส่งด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้น 8 อาคารเรียนรวม 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2) ส่งใบสมัครส่งทาง E-mail: aonsrimuang@yahoo.com หรือ paranee_c@kkumail.com
3) ส่งรายชื่อผู้ควบคุมทีมได้ไม่เกินทีมละ 2 คน

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    1) อาจารย์วิชชุตา อ้วนศรีเมือง เบอร์โทรศัพท์     0856087290
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    2) อาจารย์ปารณีย์ ชมภูพระ เบอร์โทรศัพท์         0934311859
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    3) คณะครุศาสตร์  044-815111 ต่อ 6700

Read more

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรีย … Read more