กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้า … Read more

ประกาศผลการพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเททเรียนฟรีของมหาวิทยาลัย 1-31/10/ 2559

#ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 จำนวน 8 รายใ … Read more

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ &#822 … Read more

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1/08/2559

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณกาณศึกษา ม … Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนทางการศึกษามูลูนิธิตั้งเซ็กลิม 17/08/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสน … Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา 17/08/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผ่อนผันระยะเวลากา … Read more