ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

—————————————————————————————

1.ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
http://regis.cpru.ac.th/…/myfile/620523WHoNrL51558582663.pdf
———————————–
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1oqTLJ9PGQjcFJwhajkDIjyhwOWa7RPPT/view?usp=sharing
———————————–
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/1UMG_qmWo8i2ZJDswKjge4NNyjX5P9nTZ/view?usp=sharing
———————————–
4. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://drive.google.com/file/d/18uTp9xSrtY3IHJ2x8Hnv7qbomNOwvnKT/view?usp=sharing
———————————–
5. สาขาวิชาพลศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1Opw8oDx6au7SpuWYZ6FvK-hgYN9ew7zQ/view?usp=sharing
———————————–
6. สาขาวิชาภาษาไทย
https://drive.google.com/file/d/19dpyGQOCa9EXPxwpcZZCVsE4-BIooNgM/view?usp=sharing
———————————–
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/file/d/1pQhD9UQQz_KN7XUJS_4a-fO_XlIfrPHj/view?usp=sharing
———————————–
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
https://drive.google.com/file/d/1xZw0uslw680oVDdbmU7BIQNi4MIhPqix/view?usp=sharing
———————————–
9. สาขาวิชาสังคมศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1XXhXomJIgPkAGOGeA6pbN3c31s49OTQL/view?usp=sharing
———————————–
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
http://education.cpru.ac.th/2017/

Leave a Comment