งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2562

*** ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) นำใบสมัครส่งด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้น 8 อาคารเรียนรวม 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2) ส่งใบสมัครส่งทาง E-mail: aonsrimuang@yahoo.com หรือ paranee_c@kkumail.com
3) ส่งรายชื่อผู้ควบคุมทีมได้ไม่เกินทีมละ 2 คน

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    1) อาจารย์วิชชุตา อ้วนศรีเมือง เบอร์โทรศัพท์     0856087290
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    2) อาจารย์ปารณีย์ ชมภูพระ เบอร์โทรศัพท์         0934311859
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    3) คณะครุศาสตร์  044-815111 ต่อ 6700

 1. กำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 2. ใบสมัคร
 3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
 6. การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ
 7. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ-ประเภทแม่นยำ
 8. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-ประเภทสิ่งประดิษฐ์
 9. การแข่งขันพับจรวดกระดาษ-ประเภทร่อนนาน
 10. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-ประเภททดลอง
 11. การประกวดวาดภาพระบายสี
 12. การแข่งขันเกมซูโดกุ
 13. การแข่งขันวาดภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
 14. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
 15. การประกวดเรียงความภาษาไทย
 16. การแข่งขัน A-Math
 17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

Leave a Comment