ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ 1 สาข … Read moreตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ. … Read moreรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

แนวปฏิบัติในการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาและคณะกรรมการกํากับการสอบ

1. แนวปฏิบัติในการสอบ-เพิ่มเติม 2. ข้อบังคับสถาบันราชภั … Read moreแนวปฏิบัติในการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาและคณะกรรมการกํากับการสอบ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

1.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการส … Read moreประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1. ประกาศตารางสอบปลายภาคปกติ 2-2560 2. สาขาวิชาคอมพิวเ … Read moreตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ประจําปuการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-EXIT-EXAM-01-02-2560 (1)

โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560

โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึก … Read moreโครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560