งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2562

*** ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1) นำใบสมัครส่งด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้น 8 อาคารเรียนรวม 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2) ส่งใบสมัครส่งทาง E-mail: aonsrimuang@yahoo.com หรือ paranee_c@kkumail.com
3) ส่งรายชื่อผู้ควบคุมทีมได้ไม่เกินทีมละ 2 คน

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    1) อาจารย์วิชชุตา อ้วนศรีเมือง เบอร์โทรศัพท์     0856087290
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    2) อาจารย์ปารณีย์ ชมภูพระ เบอร์โทรศัพท์         0934311859
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม    3) คณะครุศาสตร์  044-815111 ต่อ 6700

Read moreงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2562

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศา … Read moreตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรีย … Read moreตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั … Read moreเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน โคร … Read moreแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมประกอบการเสนอขอรับทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เดือนตุลาคม61-มีนาคม62 แต่งตั้ … Read moreคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

กำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพน … Read moreกำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ————————— … Read moreตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561