คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เดือนตุลาคม61-มีนาคม62 แต่งตั้ … Read moreคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

กำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพน … Read moreกำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ————————— … Read moreตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีหลักสูตรที่เปิดส … Read moreหลักสูตรคณะครุศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1   ชื่อ-สกุล : นายเทิดศักดิ์ สุพันดี ตำแหน่ง : อาจารย์ … Read moreอาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา