คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เดือนตุลาคม61-มีนาคม62 แต่งตั้ … Read more คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

กำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพน … Read more กำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562