ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะ หรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมก … Read more ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะ หรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกให้ดำรงตำแหน่ … Read more ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

แนวปฏิบัติในการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาและคณะกรรมการกํากับการสอบ

1. แนวปฏิบัติในการสอบ-เพิ่มเติม 2. ข้อบังคับสถาบันราชภั … Read more แนวปฏิบัติในการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาและคณะกรรมการกํากับการสอบ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

1.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการส … Read more ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารประจำคณะหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 1. ประกาศตารางสอบปลายภาคปกติ 2-2560 2. สาขาวิชาคอมพิวเ … Read more ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร ประจําปuการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-EXIT-EXAM-01-02-2560 (1)

โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560

โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึก … Read more โครงการตัวแทน สทศ. ประจำศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560