ประกาศรายชื่อโรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560
——————————————————
ดาวโหลด https://drive.google.com/…/0B5bnCSf5dplWaXB0NnI1TjVJd…/view…
—————————————————-
มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ นายวิษณุ สุทธิวรรณ (พี่เอ็ม)
โทร. 044-815111 ต่อ 165

Leave a Comment