กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้า … Read more

ประกาศผลการพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเททเรียนฟรีของมหาวิทยาลัย 1-31/10/ 2559

#ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 จำนวน 8 รายใ … Read more

งานปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ 2560

https://www.facebook.com/pg/EDU.ChaiyaphumRajabhatUniversity/photos/?tab=album&album_id=719244008259012

 

ดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู 25 /08/2559

 

ดูภาพเพิ่มเติม

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ &#822 … Read more

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการ … Read more

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1/08/2559

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณกาณศึกษา ม … Read more

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 17/08/2559

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศ … Read more