โครงการทดสอบความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (Exit Exam)

ประชาสัมพันธ์ … โครงการทดสอบความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (Exit Exam)
——————————————————————-

ให้นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าทดสอบความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (Exit Exam) ในวันที่ 11 ก.พ. 2560

ประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้วิชาเอก (วิทยาศาสตร์)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ EXIT EXAM ครั้งที่ 2

——————————————————————-

ให้นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าทดสอบความรู้วิชาชีพพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (Exit Exam) ในวันที่ 18 ก.พ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ EXIT EXAM ครั้งที่ 2
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ EXIT EXAM ครั้งที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ EXIT EXAM ครั้งที่ 2 (คอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ EXIT EXAM ครั้งที่ 2 (วิชาชีพครู)


หมายเหตุ

1) มีข้อสงสัย ติดต่อ นายวิศณุ สุทธิวรรณ โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 165

Leave a Comment