แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง ประเภทวิชาการ

แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

 ดาวโหลดเอกสาร ปม-๑-แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง-สายวิชาการ

Leave a Comment