เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รายการ รายละเอียด ตัวอย่างหน้าเพจ
1. ลิงค์เข้าโปรแกรม English discoveries Username = รหัสนักศึกษา

Password = เลข 5 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา

2. คู่มือการสอบวัดระดับ Placement test และการเข้าใช้งาน ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน ED
คู่มือการสอบ Placement test
3.ตัวอย่างการใช้งาน
4.ตัวอย่างการสอบ Placement test

 

Leave a Comment