ประกาศรายชื่อโรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563
——————————————————
ดาวโหลด https://drive.google.com/…/0B5bnCSf5dplWaXB0NnI1TjVJd…/view…
—————————————————-
มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ สิบเอกศักดา ชำนาญกุล (พี่เมย์)
โทร. 044-815111 ต่อ 6700-6701

Leave a Comment