ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)

โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 15  มีนาคม พ.ศ.2561

และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ

Leave a Comment