ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)  เลขที่ 41/2561

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) เลขที่ 43/2561

Leave a Comment