ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง
167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
สถานที่ตั้งชั่วคราว (ปัจจุบัน)ชั้น 5 อาคาร 2 (อาคารอาคารบรรณราชนครินทร์)
เบอร์โทรศัพท์ 0-44815111 ต่อ 165
E-mail :: education@cpru.ac.th