ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ตั้ง
167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
สถานที่ตั้งชั่วคราว (ปัจจุบัน)ชั้น 7 อาคาร 6 (อาคารเรียนรวม 9 ชั้น)
เบอร์โทรศัพท์ 0-44815111 ต่อ 6700
E-mail :: educationcpru@gmail.com