ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

1.ประกาศ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค
https://drive.google.com/file/d/1_jWvFNQdtAPuJ6D8vDBiYiUP1H__Jd_M/view?usp=sharing
———————————–
2.ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
https://drive.google.com/open?id=1cwtfpixK5V5WHnNM2quu1pI2PTnn3E5Ahttps://drive.google.com/open…
———————————–
3. ผังที่นั่งสอบ
https://drive.google.com/open?id=1ZAnuoLdvJONjNFeK8kCJWmd8Ir6xghHAhttps://drive.google.com/open…
———————————–
4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/19n15F8-mshL96C-6LkEQOCjIruuSTQ9r/view?usp=sharing
———————————–
5.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/1qsriD7N4BdnG0n4hRTUMAhRiNFTfjRNy/view?usp=sharing
———————————–
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1QXN9Vt9sH7_vwWFBYUr7xj4XTGWHctaw/view?usp=sharing
———————————–
7.สาขาวิชาพลศึกษา
https://drive.google.com/file/d/10WyPeRV9PrL43qwze_-wEztMiysGxslE/view?usp=sharing
———————————–
8.สาขาวิชาภาษาไทย
https://drive.google.com/file/d/1eiFxux59frtDtP0o8gWfeHPWrUPoT2lX/view?usp=sharing
———————————–
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/file/d/1Zdrh-pQ0A-7F7eSjvAXR27QPm4lu7YtF/view?usp=sharing
———————————–
10.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1Op7Abg_5ezaBaPw_Mkt1pt8Jn_JRx4c8/view?usp=sharing
———————————–
11. สาขาวิชาสังคมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1g0LofSjgzt2jFmGUG8lkY0LArxXVGk2H/view?usp=sharing
———————————–

 

Leave a Comment