ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1.ตารางสอบปลายภาคเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  สอบวันที่ 1, 2 ธันวาคม 2559 ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

2. ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ สอบวันที่ 2, 6, 7, 8,  9 ธันวาคม 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ ฉบับแก้ไขวันที่ 24112559

3. ตารางสอบปลายภาค คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคกศ.ปช.

finaltest1592

Leave a Comment