กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานกองทุนเพื่อการศึกษา

——————————————————–
นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ที่เข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลและยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น

—————————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามลิงค์ด้านล่าง

https://1drv.ms/f/s!AmTqxZafQ-pIkTa8IPk2J_N8sRtw

Leave a Comment